Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
Eğitimler
 
NEDEN SİYASİ EĞİTİM ALINMALI

Mevcut politik ortamda eğitime yeterince zaman ve kaynak ayırma olanağı bulunamamakta, siyasal partilerimiz politik kadroların eğitiminde çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. 21’inci yüzyıl siyasal kadrolarının, alanında uzman kişiler tarafından bilimsellik çerçevesinde eğitilmeleri, geleceğe donanımlı olarak hazırlanmaları büyük önem taşımaktadır. Gezici Araştırma Geliştirme Eğitim Alanında; ülkemizin geleceğinde ve yönetiminde söz sahibi olacak kadroların her türlü sorunun üstesinden gelebilecek, çağdaş projeler üretebilecek küresel vizyona sahip kişiler olmalarını amaçlamaktadır.

AMACIMIZ

Türkiye’de siyaset bilimsel altyapıdan yoksun, ölçme-değerlendirme imkanlarından uzak, kitle iletişim araçlarının gelişen etkileme gücünü barındırmayan verimsiz bir yapıda hayatiyetini sürdürmektedir. Türk siyasetinin siyasal sistemden kaynaklanan sorunlar başta olmak üzere; siyasal partiler, seçim sistemi, siyasal kültür, siyasal katılma, kamuoyu araştırmaları gibi konularda pek çok önemli sorunu bulunmaktadır. Gezici Araştırma Geliştirme Eğitim Siyasal İletişim Enstitüsü, bu sorunların siyaset ve iletişim bilimlerinin sağladığı imkanlar çerçevesinde incelenmesini, araştırılmasını, sonuçlarının ortaya konularak çözüm yollarının önerilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik birikiminin göz önünde bulundurulması, “bize özgü” çözüm önerilerinin geliştirilmesi öncelik taşımaktadır.

DENEYİMLİ VE UZMAN KADRO

Gezici Araştırma Geliştirme’nin eğitim ve öğretim kadrosu, Ulusan ve Uluslar arası bilim ve danışma kurulunda yer alan bilim adamlarının yanı sıra, çeşitli üniversitelerde görev yapan konularında deneyimli akademisyen ve uzmanlardan oluşmaktadır. Eğitim Departmanımız ayrıca deneyimli eğitim kadrosu devamlı gözden geçirilerek, eğitim programları sürekli güncelleştirilip zenginleştirilmektedir.

SİYASİ EĞİTİMLER
 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA