Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
Uzmanlık Alanlarımız
 
Kantitatif Araştırmalar
Kalitatif Araştırmalar
Kamuoyu Araştırmaları
Küresel Süreçte Türk Siyasetindeki Gelişmeler
Türkiye’deki Ve Dünya’daki Siyasal Kültür Ortamı Ve İletişimin Etkileri
Sosyal Kültürün Oluşumu İle Toplumun Talep Ve Beklentilerine İlişkin Kapsamlı Araştırmalar
Türk Siyasetinde Siyasal Katılma Olgusu; Katılımcı Demokrasi Ve Halk Egemenliğinin Önemi
Gelecekte Nasıl Bir Toplumda Yaşayacağımızın İpuçlarını Veren Bu Araştırmalar
Oy Verme Davranışı; Sosyolojik, Psikolojik Ve Rasyonel Tercih Yaklaşımları İle Ekonomi Politiğin Etkileri
Türk Siyasal Parti Sistemi; Örgütlenme Modelleri, Partilerimizin Yaşadığı Sorunlar Ve Parti Sistemimizdeki Damar Tıkanıklıkları
Siyasetin Finansmanı, Parti Harcamalarının Denetimi Ve Hazine Yardımları
Türkiye’de Seçimler Ve Seçim Sisteminin Sorunları
Siyasal Seçim Kampanyaları; İletişim Tarzları, Seçmen Tipleri, Kitle İletişim Araçlarının Kullanımı
Siyasal Pazarlama Ve Kampanya Stratejileri
Seçmen Tercihinin Oluşumu; Karar Verme Süreçleri
Seçmeni İkna Stratejileri; İkna Edici İletişimin Özellikleri Ve Mesaj Stratejileri
Türk Seçmeninin Profili, Tutum Ve Eğilimleri
Siyasal İletişim Uygulamaları; Siyasette Kitle İletişim Araçlarının Etkin Kullanımı
Siyasi Partilerin Kadrolarının Eğitimi, Adaylara Yönelik İmaj Ve İletişim Çalışmaları
Yerel Yönetimlere Yönelik Seçim Çalışmaları, İletişim Stratejilerinin Geliştirilmesi Ve Küresel Vizyona Sahip Projelerin Oluşturulması
Toplumsal Algının Ve Tutumların Gelişimini Ve Davranışları Etkileyecek Tutum Değişim Sürecinin Anlaşılmasına Yönelik Geniş Bilgi Ve Tecrübemiz İle Sosyal Pazarlama Kampanyaları Politikalarının Geliştirilmesi, İletişimi Ve Etkinliğinin Ölçümü
Türkiye Tüketicinin Nabzı Araştırmaları İle Kamu, Özel Firmaların Ve Tüketicilerin; Kendi Ekonomik Durumlarına Yönelik Beklentilerini Ve Tasarruf Eğilimlerini Aylık Olarak Takip Ediyor
Okuyucu / İzleyici / Dinleyici Konumu Ve Profil Çıkarma Çalışmaları, Mecra Pazar Payının Belirlenmesi Ve Takip Edilmesi, Radyo Dinleme Ve Diğer Mecra Tüketim Davranışlarının Ölçümlenmesi

 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA