Ar-ge Hibeleri (Tubitak, Ttgv)
Ar-ge Projesi Yürütme ve İzleme
Ar-ge Merkezi Kurulması
Savunma Sanayi Müşteşarlığı Teşvikleri
Kalkınma Ajansları
Teknokent Firması Kurulması
Üniversite Sanayi Projeleri Geliştirilmesi
Ar-ge Yatırım Fizibilitesi
İhracat Teşvikleri (Dtm, İgeme)
Kosgeb Destekleri
İleri Mühendislik Hizmetleri
Tarım ve Hayvancılık Teşvikleri
01. Kantitatif Araştırmalar
02. Kalitatif Araştırmalar
03. Yerel Yönetim Hizmetleri Ölçümü Araştırmaları
04. Siyasi Vizyon Araştırmaları
05. Seçmen Davranışları Ölçümü Araştırmaları
06. Siyasi Parti İmajı Ölçümü Araştırmaları
07. Lider Popülaritesi Ölçümü Araştırmaları
08. Seçmen Psikolojisi Ölçümü Araştırmaları
09. Siyasi Söylem Analizi Araştırmaları
10. Aday Adayları Araştırmaları
11. Aday Araştırmaları
12. Gündem Araştırmaları
13. Sosyopolitik Değişim Araştırmaları
14. Siyasal İtibar Araştırmaları