Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
Yerel Yönetim Araştırmaları
 
1.3. YEREL YÖNETİM ARAŞTIRMALARI

YEREL YÖNETİMLER İÇİN ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ

Şehir halkının sürekli yükselen kalitede hizmet taleplerini kısıtlı imkanlarıyla karşılamaya çalışan ve 5 yıllık dönemlerle seçmene hesap vermek durumunda olan yerel yönetimler için kaynaklarını en rasyonel biçimde kullanılması en önemli önceliklerinden. Araştırmalarda Bildik beğeni, tercih, oy verme niyeti vb. standart araştırmaların ötesinde, adayı bir marka gibi ele alıp, daha çok psikolojik faktörlere dayalı sorularla kapsamlı bir resim çekmek ve bunu herkesin anlayıp aksiyon alabileceği analizlere dökmek amacıyla geliştirilen bu model, doğru kurgulanmış bir siyasal iletişim ve marka yönetimi için gerekli bütün verileri sağlamak iddiasında.

Gezici Araştırma yerel yönetimler için geliştirdiği özgün modeli olan Strateji Haritası toplumsal alana yönelik olarak;

• Öncelikli hizmet alanları,
• İyileştirme alanları,
• Yatırım kararları,
ile ilgili strateji önerileri sunan ve bilimsel karar alma teknikleri ile karar oluşturmalarını sağlayacak verileri derleyen bir araştırma yöntemi.

Strateji Haritası modelinde seçmenlerin

• Belediye ve bağlı kurumlarının gerçekleştirdikleri icraatlara yönelik ‘algılanan performans’tan hareketle ‘memnuniyet düzeyi’
• Belediye ve bağlı kuruluşlarının bütün icraatlarına atfedilen ‘öncelik ve önem'den hareketle ‘beklentiler’i ayrı ayrı tespit edilir.
YEREL YÖNETİMDE MARKA ARAŞTIRMALAR
 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA