Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
Sosyal - Piyasa - Pazar Eğitimleri
 
1.2. SOSYAL - PİYASA – PAZAR EĞİTİMLERİ

Ön görülen faaliyetlerin daha etkin kılmak, amaçlara en etkili şekilde ulaşılmasını sağlamak, Motivasyon ve performanslarını yükseltmeye yönelik stratejiler geliştirmek ve bu yönde bir bilinçlenme ve alışkanlık kazandırmaktır.

Deneyimsel Eğitim veya Yaşayarak Öğrenme alternatif bir öğrenme yöntemidir. Yaygın eğitim (non-formal education) içerisinde sıkça kullanılan bu yöntem ile katılımcılar öğrenci değil öğrenen olurlar.

Çeşitli tematik konularda uygulanan simülasyonlar, oyunlar ve egzersizler ile öğrenen, gerçeğe yakın yapay bir deneyim elde eder. Bu deneyim öğrenenin kendisini keşfetmesine, söz konusu temayı yaşayarak öğrenmesine ve belki de en önemlisi içselleştirmesine olanak tanır. Deneyimsel Eğitim, deneyim ederek öğrenme kuramına dayanır.

Deneyimsel Öğrenme Döngüsü;

Katılımcı önce konu hakkında yapay veya gerçeğe çok yakın bir deneyim yaşar.
Ardından bu deneyim tüm grup tarafından analiz edilir ve duygusal karşılıkları yansıtılır.
Daha sonra elde edilen bu çıkarımlar gerçek hayata genellenir. Gerçek durum ve olaylarla eşleştirilir.
Gerçekle ilişkilendirilen deneyimin verdiği bilgi ve farkındalık daha sonra gerçek bir durumda uygulanır ve yeni bir deneyim elde edilmiş olur.
Gezici Araştırma Geliştirme’nin tasarladığı bütün eğitim modüllerini deneyimsel öğrenme metodolojisine uygun olarak kurumların ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak tasarlar. Bu nedenle paket eğitim programları yerine her kurumun kendi özgün yapısına uygun olarak özel eğitim programlarını geliştirir.

SOSYAL - PİYASA – PAZAR EĞİTİMLERİ
 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA