Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
Ar-ge Hibeleri (Tubitak, Ttgv)
 

AR-GE HİBELERİ (TUBİTAK, TTGV VB.)

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%50-75) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da faizsiz krediler (%50) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. Gezici Araştırma'nin ana faaliyet alanını bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Gezici Araştırma uzmanları tarafından verilmektedir.

Gezici Araştırma Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Fonlar

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1508 Teknoloji/Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
 • TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
 • TEKNOKENTLER
 • Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7)
 • SAN-TEZ
 • Ar-Ge Merkezi
 • Kalkınma Ajansı Destekleri
 • Bakanlık Destekleri

Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

 • Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
 • Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması
 • Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması
 • Proje Zaman ve Kaynak Planlaması
 • Proje Dosyasının Oluşturulması
 • Proje Başvurusunun Yapılması
 • Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık
 • Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi
 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA