Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
Ar-ge Merkezi Kurulması
 
AR-GE MERKEZİ KURULMASI

2008 yılı içerisinde yayınlanan yeni Ar-Ge yönetmeliği ile gündeme gelen Ar-Ge merkezlerinde, 50 tam zamanlı Ar-Ge çalışanı bulunan işletmelere ciddi mali avantajlar tanınmıştır. Gezici Araştırma deneyimli kadrosu ve çok sayıda Ar-Ge merkezi referansı ile firmaların Ar-Ge merkezi yapılanmasında tüm teknik, idari ve operasyonel yapıyı kurabilmekte ve yürütebilmektedir.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

Ar-Ge Merkezi Organizasyonun Kurulması
Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
Başvuru Takibi ve Gerekli Revizyonların Yapılması
Başvuru Onayına Müteakip İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve Denetleme Hizmetleri
Ar-Ge Merkezi Personeline Ar-Ge Metodoloji ve Proje Yönetim Eğitimleri Verilmesi
 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA