Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
Teknokent Firması Kurulması
 
TEKNOKENT FİRMASI KURULMASI

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Firmalarımızın doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere özellikle aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

Başvuru Hazırlama ve Başvuru Faaliyetleri

Teknokent'e uygun projelerin belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi)
SWOT analizleri, kaynak araştırması, proje verimlilik analizi
Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması
Teknokent başvuru dosyasının oluşturulması
Teknokent başvurusunun yapılması
Başvuru sunumu ve savunmaya hazırlık
Başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
Gereken durumlarda başvurunun revizyonunun yapılması
Ar-Ge Danışmanlığı Faaliyetleri

Ar-Ge şirketi kurulumu
Ar-Ge yönetim eğitimlerinin verilmesi ve re-organizasyon
Güvenlik ve fikri mülkiyet hakları uygulamaları
Teknik Destek Faaliyetleri

1. Teknoloji geliştirme bölgesi dönemsel faaliyet dosyası teknik dosya danışmanlığı
2. Teknokent süreçlerinin yönetimi
3. İlgili aylık ve dönemsel idari ve mali raporların düzenlenmesi danışmanlığı
Mali Yapılandırma Faaliyetleri

Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları
Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması
Bu analizler ışığında uygun mali yapının oluşturulması
Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi, analizi ve danışmanlığı
Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri
Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi
Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
Yönetim muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi
Teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket oluşumları vb. süreçlerin yönetimi
Vergi Planlaması ve Yönetim Faaliyetleri

Tüm finans uygulamalarının, vergi maliyetleri açısından analizi ve raporlanması
Bu analiz ışığında, uygun vergi istisnası, muafiyetleri ve indirimlerinin tespit edilmesi ve uygulanması
Mali sistemin vergi risk analizinin yapılması, uygun dönemlerde gerekli önlemlerin alınarak raporlanması ve risklerin süreçler halinde yönetimi
Vergi, SSK vb. yükümlülükler konusunda, muhtemel incelemelerde ortaya çıkabilecek risklerin analizi ve çözüm önerileri
Teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı açısından vergi planlama ve uygulamaları
Serbest Bölgeler mevzuatı açısından vergi planlama ve uygulamaları
 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA