Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
Üniversite Sanayi Projeleri Geliştirilmesi
 
ÜNİVERSİTE-SANAYİ PROJELERİ GELİŞTİRİLMESİ

Üniversite-Sanayi iş birliğini somut örnekler ile geliştirmek şirketimizin misyonu içerisinde bulunmaktadır. Bugüne kadar Gezici Araştırma uzmanları tarafından yönetilen 9'dan fazla üniversite-sanayi projesi bunun önemli kanıtıdır. Bu kapsamda Gezici Araştırma uzmanları altyapısı uygun olan ancak Ar-Ge proje fikri bulunmayan şirketlere üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri bulmaktadır. Ayrıca projelerinde teknik danışmanlık ihtiyacı olan firmalar için akademik danışmanlık bulunarak projenin bilimsel gelişimi garanti altına alınmaktadır.

Gezici Araştırma - Üniversite-Sanayi

Gezici Araştırmanin uzun yıllara dayanan üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları neticesinde en iyi örnekler ışığında oluşturulmuş bir modeldir. Birçok müşterimizin faydalandığı ve ispatlanmış projeleri bulunan bu modelin ana amacı şirketlerin risk ve operasyonel maliyet taşımadan verimli ve karlı üniversite-sanayi işbirlikleri kurabilmesi ve yürütebilmesidir. Müşteri ile Gezici Araştırma arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Gezici Araştırma uzmanları müşteri adına teknik danışmanlık arama, üniversiteler ile iletişim ve operasyonu yürütmekle sorumlu olur.

Operasyonel Kolaylık: Üniversiteler ve/veya araştırma kurumları ile ortak projeler geliştirmek sanayi ve bu tür kurumlar arasındaki bakış farklılıklarından dolayı oldukça zordur. Gezici Araştırma uzmanları bu model kapsamında bütün operasyonu müşteri adına kendileri yürütmekte ve maksimum verimi sağlamaktadır.
Doğru Kontaklar: Şirketler için en önemli zorluk; aradıkları teknik danışmanlığa minimum sürede, en az efor ve en kolay şekilde ulaşmaktır. Yıllardır araştırma kurumları ve üniversiteler ile birlikte çalışan Gezici Araştırma en kolay çalışılabilir akademisyenleri en kısa sürede tespit edip müşterilerine önermektedir.
Yasal Prosedürler: Üniversite gibi kurumlar ile işbirliği yapmak "döner sermaye" gibi yapılar nedeniyle şirketler için çok maliyetli olmaktadır. Operasyonunu teknokent bünyesindeki ofisinden yürüten Gezici Araştırma minimum maliyet ile teknik danışmanlık alınmasını sağlayabilmektedir. Bütün yasal mevzuatı ve sözleşme sürecini Gezici Araştırma yönetmektedir.
Proje Destekleri: Uzmanlık alanı Ar-Ge proje finansmanı olan Gezici Araştırma; San-Tez, Teydeb, TTGV gibi alternatif Ar-Ge finansman fonları ile yapılan işbirliklerinde maliyet finansmanı sağlayabilmektedir.
Prestij ve Bilinirlik: Gezici Araştırmakurumsal profesyonelliği ve yetkin uzmanları ile şirketlerin üniversitelerdeki temsilcileri olur. Bu sayede şirketlerin hem bilinirlikleri hem prestijleri artar. Nitelikli insan kaynağının ve yeni fikirlerin kaynağından şirkete akması sağlanır.
 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA