Hakkımızda
Kurum Hakkında
Hizmetlerimiz
Araştırmalar
Eğitimler
Proje Geliştirme
Kariyer
İletişim
Hizmetlerimiz
 
Gezici Araştırma 16 Yılı aşkın deneyimi bulunan bir ekip tarafından kurulmuştur. 16 yıllık deneyimi süremizde milletvekili ve yerel seçimleri sonuçlarını haftalar öncesinden yaptığımız araştırmalarla öngörmüş deneyimli bir kadroyla birlikte bir araya gelmiş bir kamuoyu araştırmaları ve danışmanlık şirketidir.

Tarafsız ve güvenilir olmayı ilke edinen Gezici Araştırma, müşterisinin gereksinim duyduğu bilgiyi, doğruluğu ve etkinliği sınanmış bilimsel teknik ve yöntemlerle hazırlayarak; hızlı, doğru ve kapsamlı bir şekilde müşterisine sunar.

Özellikle siyasi kurumların ihtiyaçlarına yönelik kamuoyu araştırmaları alanında uzmanlaşmış. Medya araştırmaları ve sosyolojik araştırmalar alanında önemli bir know-how sahibi olan Gezici Araştırma; 81 İl’ de düzenli olarak yaptığı Araştırma ile Türk toplumunun kanaatlerini sürekli gözlemleyen tek araştırma şirketidir.

Gezici Araştırma Şirketi; Türkiye’de 63 ilde irtibat noktası olan, İngiltere ve isveçre’de irtibat noktası olan yerli ve uluslar arası tek araştırma şirketidir.

Siyasi araştırmaların yanı sıra Gezici Araştırma, kamu kuruluşlarının sunmuş oldukları hizmetlerin sosyal paydaşlarınca nasıl değerlendirildiğini ve beklentileri ölçümleyerek, iyileştirme alanlarına yönelik stratejileri karar alma teknikleri doğrultusunda belirleyen özgün araştırma modelleri de geliştirmiş sürekli olarak hizmet kalite standartlarını yükseltmek zorunda olan yerel yönetimlerin bir yandan yatırım planlaması ve vatandaş beklentilerinin belirlenmesi amacıyla ihtiyaç duydukları çalışmaların özgün modellerle gerçekleştirilmesi, öte yandan da belediye başkanlarının bir siyasal marka olarak konumlarının analiz edilmesi de Gezici Araştırma iddialı olduğu alanlar arasında. Ülkenin her yerinde araştırmalar yürütebilecek bir örgütlenme yapısına sahip Gezici Araştırma, geniş tecrübesi ve uzman kadrolarıyla, sektörün en güçlü ve güvenilir şirketleri arasında geliyor.


UZMANLIK ALANLARIMIZ

- Kantitatif Araştırmalar
- Kalitatif Araştırmalar
- Kamuoyu Araştırmaları
- Küresel Süreçte Türk Siyasetindeki Gelişmeler
- Türkiye’deki Ve Dünya’daki Siyasal Kültür Ortamı Ve İletişimin Etkileri
- Sosyal Kültürün Oluşumu İle Toplumun Talep Ve Beklentilerine İlişkin Kapsamlı Araştırmalar
- Türk Siyasetinde Siyasal Katılma Olgusu; Katılımcı Demokrasi Ve Halk Egemenliğinin Önemi
- Gelecekte Nasıl Bir Toplumda Yaşayacağımızın İpuçlarını Veren Bu Araştırmalar
- Oy Verme Davranışı; Sosyolojik, Psikolojik Ve Rasyonel Tercih Yaklaşımları İle Ekonomi Politiğin Etkileri
- Türk Siyasal Parti Sistemi; Örgütlenme Modelleri, Partilerimizin Yaşadığı Sorunlar Ve Parti Sistemimizdeki Damar Tıkanıklıkları
- Siyasetin Finansmanı, Parti Harcamalarının Denetimi Ve Hazine Yardımları
- Türkiye’de Seçimler Ve Seçim Sisteminin Sorunları
- Siyasal Seçim Kampanyaları; İletişim Tarzları, Seçmen Tipleri, Kitle İletişim Araçlarının Kullanımı
- Siyasal Pazarlama Ve Kampanya Stratejileri
- Seçmen Tercihinin Oluşumu; Karar Verme Süreçleri
- Seçmeni İkna Stratejileri; İkna Edici İletişimin Özellikleri Ve Mesaj Stratejileri
- Türk Seçmeninin Profili, Tutum Ve Eğilimleri
- Siyasal İletişim Uygulamaları; Siyasette Kitle İletişim Araçlarının Etkin Kullanımı
- Siyasi Partilerin Kadrolarının Eğitimi, Adaylara Yönelik İmaj Ve İletişim Çalışmaları
- Yerel Yönetimlere Yönelik Seçim Çalışmaları, İletişim Stratejilerinin Geliştirilmesi Ve Küresel Vizyona Sahip Projelerin Oluşturulması
- Toplumsal Algının Ve Tutumların Gelişimini Ve Davranışları Etkileyecek Tutum Değişim Sürecinin Anlaşılmasına Yönelik Geniş Bilgi Ve Tecrübemiz İle Sosyal Pazarlama Kampanyaları Politikalarının Geliştirilmesi, İletişimi Ve Etkinliğinin Ölçümü
- Türkiye Tüketicinin Nabzı Araştırmaları İle Kamu, Özel Firmaların Ve Tüketicilerin; Kendi Ekonomik Durumlarına Yönelik Beklentilerini Ve Tasarruf Eğilimlerini Aylık Olarak Takip Ediyor
- Okuyucu / İzleyici / Dinleyici Konumu Ve Profil Çıkarma Çalışmaları, Mecra Pazar Payının Belirlenmesi Ve Takip Edilmesi, Radyo Dinleme Ve Diğer Mecra Tüketim Davranışlarının Ölçümlenmesi

 
 
ARAŞTIRMALAR
EĞİTİMLER
PROJE GELİŞTİRME
KURUMSAL
HAKKIMIZDA