Çalıştaylar

Derinlemesine İncelemeler

Belirli bir konu veya metodoloji üzerine detaylı çalışmaların yapıldığı, interaktif etkinlikler.

Pratik Uygulamalar

Katılımcıların teorik bilgiyi pratiğe dökebildiği, etkinlikler aracılığıyla deneyim kazandıkları platformlar.