Eğitim Hizmetleri

Uzman Seminerleri

Sektördeki uzmanların konularında uzmanlaştıkları seminerler.

Veri Analizi Eğitimleri

Veri analitiği ve madenciliği üzerine eğitimlerle katılımcılara analiz becerileri kazandırma.

Araştırma Metodolojileri

Araştırma yöntemleri, anket hazırlama ve veri toplama teknikleri gibi konularda eğitimler.