Nörobilimsel Araştırmalar

Beyin tarama teknolojileri kullanarak tüketicilerin ürünler veya reklamlarla etkileşimlerini inceleyerek beyin aktivitelerini analiz etme.

Nöropazarlama ve Tüketici Davranışları

Ürün Geliştirme ve Pazarlama Stratejilerinin Şekillenmesi

Ürünlerin veya reklamların tüketiciler üzerindeki etkilerinin anlaşılması, ürün geliştirme süreçlerinde veya pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında rehberlik etmeyi amaçlar.

Nörolojik Geri Bildirim ve İyileştirmeler

Elde edilen beyin aktivitesi verilerinin değerlendirilmesi sonucunda ürün veya reklamların iyileştirilmesi için önerilerde bulunulması.

Büyük Veri Analizi

Siyasi davranışları, eğilimleri ve sosyal medya etkileşimlerini içeren büyük veri kümelerinin analizi. Bu analizler, geniş çaplı veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarmayı amaçlar.

Metin Madenciliği (Text Mining)

Sosyal medya, haberler veya forumlar gibi metin tabanlı kaynaklardan elde edilen verilerin analizi. Bu, kamuoyu duyarlılığı, algılar ve siyasi konulardaki görüşlerin anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Yapay Zekâ Destekli Analizler

Siyasi bilgilerin işlenmesi, anlaşılması ve geleceği öngörmek için yapay zeka algoritmalarının kullanılması.